SunSauna - puhdas sauna

Nuförtiden används bastun nästan dagligen. Trä- och glasmaterialen utsätts för stora påfrestningar. För bastuns underhåll erbjuder SunSauna förutom instruktioner, även skötselprodukter.

Underhållspaket för lave

Nuförtiden används bastun i stort sett dagligen. Trämaterialen utsätts för stora påfrestningar. Torrdestilleringen av träet påskyndas i över 70 graders temperatur. Detta kommer att medföra sprickor och stickor i materialet. Även ständig fuktväxling, väta samt torka påskyndar fenomenet. 

Laveskyddet som är anpassat för lavarna har en konsistens av paraffinolja. Växtbaserade oljor passar inte i bastumiljö eftersom de påskyndar mögelväxt när de bryts ned. Man bör undvika att blöta ned träytorna i onödan förutom vid rengöring. Det är viktigt att låta bastun torka efter användning för att förhindra svamp- och mögelväxt. Man rekommenderar att aggregatet är på ca. 30 min efter bastubadandet. Dessutom bör bastupallen lyftas upp på övre laven på tork.

Lavens underhållspaket innehåller två flaskor laveskydd, rengöringsmedel för laven samt tvättsvamp med handtag. Paraffinoljan breds ut på sitt- och fotlaven. Oljan fördjupar träets egna färg, därför är det viktigt att först testa oljans effekt t.ex. under lavetrallen.

Underhållspaket för glasväggen och glasdörren

Kalken i vattnet fäster hårt på bastuns glasdörr och -vägg om man inte sköljer av och torkar upp med duschskrapa efter bastubadandet i samband med torkandet av golv. Om kalken sitter hårt på glaset, kan man lätt slipa bort den med polerlera.

Glasväggens och -dörrens underhållspaket innehåller en burk polerlera, tvättsvamp samt instruktioner för glasets skötsel. Polerleran lämpar sig väl också för rengöring av kakel.