SunSauna - framför allt säker

SunSauna utvecklar ständigt sina produkter och sätter säkerheten i främsta rummet. En perfekt bastu kan vara ännu trevligare och mysigare om man ser över säkerheten.

I vårt produktutbud hittar du ett skyddsräcke som passar just dina behov. SunSaunas experter tar hänsyn till säkerheten och använder säkerhetsinredning då de designar lavar.

 SunSauna säkerhetsinredning 

 

AGGREGATRÄCKE L-MODELL

Skyddsräcke för aggregat i hörn. Material klibbal.

Dimensionering: Aggregaträcke i L-modell kortas av på plats till lagom längd. Val av aggregaträcke bestäms av aggregatets säkerhetssavstånd. Räckets höjd är 730 mm eller 1000 mm.

 

AGGREGATRÄCKE U-MODELL

Skyddsräcke för aggregat vid rak vägg. Material klibbal.

Dimensionering: innermåtten anpassas efter aggregatet. Räckets höjd är 730 mm eller 1000 mm. Observera aggregatets säkerhetsavstånd.

 

 

 

FOTSTÖD L-MODELL

Fotstödet kan monteras på rak lave då aggregatet är i ett hörn. Material klibbal.

Dimensionering: höjd 1000 mm. Stödet för fötterna är på 1000 mm:s höjd, aggregatskyddet på 730 mm:s höjd. Räcket levereras omonterat.

 

FOTSTÖD RAK - MODELL

Fotstödet i rak-modell kan monteras i rak lave, L-modell och U-modell. Material klibbal och värmebehandlad.

Dimensionering: Räcke levereras 900 mm lång, kan kortas av på plats. 

 

RÄCKE

Att stiga upp på laven och stiga ner från laven går lättare med hjälp av räcket i klibbal som fästes på väggen. Längd 700 mm, diameter 40 mm.