SunSauna Hemmaspa - från planering till montering

Idéen med Hemmaspapaketet är att skänka en väl genomtänkt bastuhelhet till din bastuavdelning. Spara tid och pengar, vi planerar och skapar dig drömmarnas Hemmaspa

Varför SunSauna Hemmaspa?

  • SunSauna Hemmaspapaket är en väl genomtänkt inredning till bastuavdelningen.
  • Det finns ca 40 färdiga bastumodeller. I planeringen tar man hänsyn till bastuns dimensionering, placering av dörr och aggregat.
  • Lavarna och panelerna kommer från samma tillverkare så nyanserna är lika.
  • Lavebelysningen är integrerad i laven, fibrerna finns dolda i lavstommarna.
  • I glasväggens dimensionering har man tagit hänsyn till lavarnas och aggregatets höjd. 
  • Allt levereras samtidigt och från samma ställe. Hemleverans och montering erbjuds.