SunSauna Byggsats snabbt och enkelt!

SunSauna Byggsats innehåller hela bastuns inredning, bara aggregatet tillkommer.

Varför SunSauna Byggsats?

  • Allt material från samma ställe, i färdiga paket. 
  • Monteringsfärdig byggsats. Monteringstid för lavar 2-3 timmar. 
  • Lavar i ny design. De hållbara, rundade delarna är av fanerkonstruktion.
  • Lättstädat.
  • Lavebelysningen är integrerad i laven, fibrerna finns dolda i lavstommen.
  • Panelerna är av gran med friska kvistar. Byggsatsen kan även fås med klibbalpanel eller värmebehandlad asppanel.
  • Säkerhetsinredning och underhållspaketen ingår i byggsatsen.