Paneler och lister - förstklassig design

Be att få gratis panelningsförslag: du får veta panelmängden och rekommenderat material. Paneler och lavar kommer från samma leverantör, därför förekommer inga nyansskillnader. 

Spara tid, arbete och kostnader:

 • SunSauna levererar A-klass paneler direkt hem till dig. 
 • För SunSauna lavar och paneler debiteras endast en fraktavgift. 
 • Panelerna är måttsorterade så spillprocenten är låg.
 • Panelerna är paketerade i 6 eller 9 st buntar.
 • Lister för alla ändamål: hörn-, tak- och täcklister.

SunSauna paneler och lister

 • panel 15*90 STP, klibbal
 • panel 15*90 STP, värmebehandlad asp
 • fingerpanel 15*90, klibbal
 • skugglist: klibbal och värmebehandlad asp
 • taklist: klibbal och värmebehandlad asp
 • hörnlist: klibbal och värmebehandlad asp 
 

  Liggande panel är det vanligaste panelningssättet.
 

  Stående panel är vanlig i stora bastun.