Skapa ett hemmaspa av din bastuavdelning

SunSauna erbjuder renoveraren kvalitativa lösningar till bastuavdelningen.Vi kan erbjuda bastubyggsats eller ett komplett SunSauna Hemmaspa.

SunSaunas produkter passar utmärkt till renoverarna. Med SunSauna Byggsats kan du snabbt och enkelt genomföra ditt projekt när som helst under året. SunSauna Hemmaspapaket passar bra för dem som drömmer om ett komplett hemmaspa. 

Designprogram - mata in måtten så får du lavemodellen.

Mata in måtten på din bastu, placering av dörr och aggregat. Med de här uppgifterna får du tänkbara lavemodeller. Om det är möjligt att ändra dörrens och aggregatets placering, får du fler alternativ att välja mellan. Slutför produktvalen och skicka dina kontaktuppgifter så får du vårt erbjudande på din skiss.