Projektkontroll

För att ditt projekt ska framskrida så smidigt som möjligt, presenteras här nedan faser och tidsscheman. Från SunSauna får du dessutom proffshjälp till planeringen och monteringen.

Projektets innehåll och tidsplan

Projektets skede

Allt basturelaterat

Komihåglista

Bastuavdelningens planritningar

Försäkra dig om att det finns tillräckligt med utrymme för olika bastufunktioner (t.ex. påklädning).

- Reservera plats åt påklädning och avsvalkning
- Planera ett separat wc-utrymmet, i anslutning till relaxrummet (ej i badrummet)
- Att förena bastu och badrum med glasvägg ger mer rymd

Planering och beställning av produkter

Bekräfta planerings- och leveranstiden

- Reservera tid till planeringen flera veckor 
- Beställ produkterna minst en månad före önskad leveranstidpunkt

Bastuns planritning

Försäkra dig om att det valda aggregatet och lavelösningen får plats 

- Reservera aggregatet utrymme enligt tillverkarens instruktioner 
- Lagom utrymme för L-modell lave är 1800x1800 mm. Dörren placeras vid sidan
- Lagom utrymme för U-modell lave är minst 2200x1800 mm. Dörren placeras i mitten av väggen
- I specialmodeller bekräfta utrymmesbehovet av SunSauna

Elplanering

Bekräfta att elen kommer på rätt plats för bastubelysningen

- Lavebelysningens el monteras under laven i bastu-utrymmet
- takbelysningens el monteras i torra utrymmen

LVI-plan

Bekräfta att bastun får egen tilluft och gärna 2 frånluftsöppningar

- För elaggregatet kommer tilluften ovanför aggregatet och frånluften från motsatt hörn under laven samt från taket

Byggnad av mellanväggar / mura fuktiga utrymmen

Om du ska ha glasvägg i bastun, försäkra dig om glasväggens dimensionering innan murandet

- Exakta väggmått (glasväggar i standardmått)

Isolering och regling av bastun

Skaffa lavebelysning före reglingen. Bekräfta panelningens riktning samt lavestödens placering innan reglingen.

- Liggande panel fordrar stående reglar
- Stående panel fordrar liggande reglar ovanför stående reglar 
- Lavestödens placering beror på lavemodellen samt lavens höjd 

Montering av belysning och paneler

Bekräfta ljusfibrernas placering innan panelningen

- Beställ panelerna 3 veckor innan monteringen, så att du hinner bekräfta att du får exakta mått och så lite svinn som möjligt 
- Lavebelysningens fibrer monteras mellan reglarna före panelningen
- Panelerna kan behandlas med panelskydd (t.ex. Sasu) 2 gånger efter monteringen 

Lavemonteringen

Se till att beställa laven i tid, så att du får leveransen vid önskad tidpunkt

- Leveranstiden för laven är ca 3-4 veckor från beställningen
- Om monteringen ska ske precis före jul eller midsommar, gör beställningen redan 2 månader före monteringen
-Lavarna behandlas efter monteringen med laveskydd (paraffinolja) 

Rengöring och underhåll av bastun

Glasväggen och laven fordrar underhåll 2-4 gånger om året, om bastun används 2 gånger i veckan. Laven och bastupallen bör torkas noggrant efter användning

- Behandla lavarna med paraffinolja efter noggrann rengöring och torkning 2-4 gånger om året 
- använd sittunderlag på laven

Efter bastubadandet:
- kasta inte vatten på lavarna annars än vid rengöring
- Låt aggregatet vara på eller luckan öppen minst 20 min efter användningen
- Lyft upp bastupallen på övre laven 
- Vädra utrymmet ordentligt så att fukten försvinner