Söker du idéer till bastuplaneringen?

Planeringen av en fungerande bastu kan vara krävande. Med små saker såsom felplacering av dörr eller aggregat kan man förstöra hela bastun. Den här delen handlar om både bastuplanering och rumsplanering.

Till SunSaunas tjänster hör bastuns planering från början till slut. Våra designers föreslår lämplig storlek på utrymmet, dörrens och aggregatets placering till den lavemodell du valt. I de fall där rummets storlek är låst, kan man föreslå aggregatets och dörrens placering så att den önskade lavemodellen kan förverkligas. Säkerheten är mycket viktig i bastuplaneringen. Förutom lavemodellen planerar vi även en stämningsfull belysning, glasvägg och panelning.

Planeringsprogram - välj lavemodell, så får du måtten.

Planeringsprogrammet är till för personer vars planer håller på att utformas. Den önskade lavemodellen håller på att gestalta sig, men inga optimala mått finns. Med hjälp av programmet kan du välja bastumodeller som motsvarar dina behov och förväntningar. Programmet talar om lavens fördelar, rekommenderade mått samt minimimåtten. Efter valen fyll i kontaktuppgifter, så skickar vi en preliminär kostnadskalkyl på bastun till din e-post.