Artikel: Hemmaspats belysning, Leena Piispanen

I bastun 

I bastu-utrymmena har belysningen stor betydelse då stämningen föds med rätt belysning. Stämning behöver inte vara samma sak som halvmörker. När man uppmärksammar placering av belysningen och antal, får man till stånd en mysig belysning även med ett effektfullt antal ljuskällor. 

Belysningens uppgift i bastun är också att göra förflyttningen säker utan att vara bländande. Med belysningen lyfter man fram genomtänkta helheter, detaljer samt noggrant valda materialkombinationer genom att rikta ljuset på en bestämd plats. Så här får man ett ännu effektivare och mer spännande resultat.

Vid val av belysning bör man tänka på att den valda ljuskällan är avsedd för utrymmet och att den ger den önskade belysningen. På så vis blir resultatet elegant och genomtänkt.

I bad- och relaxrummet

De fasta möblernas färger och material kommer till sin rätta även i de här utrymmena med rätt ljussättning.

Det mesta ljuset ska riktas dit där den behövs mest. Man bör också tänka på att det ska vara tryggt att förflytta sig. Med det riktade ljuset kan man också framhäva någon form, material, färg eller mönster. 

I badrummet lönar det sig att rikta ljuset mot badkaret. Att belysa vattnet skapar föreställningar och stämningar. Även på andra ställen i badrummet kan man leka med olika ljussättningar, bl a. genom att placera ledlampor under vattnet, indirekta belysningar samt riktade ljus. 

När man planerar sin belysning, bör man tänka på att i badutrymmena finns det en del blanka och reflekterande ytor och material. De här ytorna kan utnyttjas effektivt, men å andra sidan bör man komma ihåg att inte skapa bländande effekter.

Text: Leena Piispanen, inredningsdesigner